Jeziora szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego, m.in. Jezioro Pątnowskie, Mikorzyńskie i Ślesińskie, stanowią atrakcyjne miejsce do odpoczynku czy uprawiania sportów wodnych od dziesięcioleci, przyciągając nad wodę wiele osób. Cały Kanał Ślesiński stanowi śródlądową drogę wodną i jest częścią tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Realizując zadania administratora drogi wodnej, wynikające z obowiązujących przepisów oraz dbając o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników wymienione zostało oznakowanie nawigacyjne i wypracowano wspólnie z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nowy sposób oznakowania śródlądowej drogi wodnej na odcinku jezior Kanału Ślesińskiego, tj. w km 8+520 do 24+200. Zrealizowane zadanie to jednocześnie ujednolicenie standardów wprowadzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wszystkich drogach wodnych na terenie kraju.

 

www 1

 

Wystawione w terenie oznakowanie nawigacyjne stanowią znaki pokryte folia odblaskową III generacji, wykonane z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Choć nowe oznakowanie jest odblaskowe, a znaki pływające posiadają aktywne oświetlenie to przypominamy, że na śródlądowych drogach wodnych będących w administracji RZGW w Poznaniu obowiązuje żegluga dzienna, a wystawione oznakowanie na wskazanym odcinku służy zapewnieniu odpowiedniej widoczności w przypadku złych warunków pogodowych.

 

www 2

 

Nowością w tym sezonie żeglugowym na Kanale Ślesińskim od km 8+520 do 24+200 jest szlak żeglowny, który został wyznaczony poprzez wystawienie odpowiedniego oznakowania pływającego oraz brzegowego. O szczegółach wprowadzonych zasad informujemy w Komunikacie nawigacyjnym nr 12/2022.

 

 

Informujemy, że wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Poznaniu, tj. Warta w km 0+000 do 406+600 oraz Kanał Ślesiński 0+000 – 26+460, są otwarte dla żeglugi. W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami publikowanymi na naszej stronie internetowej: https://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne. Warto też przypomnieć, że w tym sezonie żeglugowym jednostki pływające są zwolnione z opłat za śluzowanie (link).

 

Do zobaczenia na szlaku!