Zwolnienie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych (Komunikat 3/2020)

Zgodnie z aktualnymi przepisami podmioty wykonujące czynności związane z:

  • przewozem osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,
  • przewozem towarów statkami towarowymi,
  • żeglugą pustych statków towarowych,
  • holowaniem lub spławianiem drewna,
  • korzystaniem ze śluz lub pochylni,

do dnia 30 września 2020 roku są zwolnione z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Szczegóły reguluje art. 568a ustawy Prawo Wodne wprowadzony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tekst ustawy z 14 maja jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zwolnienie-z-oplat-korzystanie-z-drog-wodnych-i-pomoc-dla-przedsiebiorcow-ws-podatkow

 

SZLAKI ŻEGLOWNE           KOMUNIKATY ŻEGLUGOWE          WARUNKI NAWIGACYJNE
         
CZAS PRACY ŚLUZ         NALEŻNOŚĆ ZA ŻEGLUGĘ I ŚLUZOWANIE          CHARAKTERYSTYKA SZLAKÓW

 

Z uwagi na szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski, który administrowany jest przez RZGW w Poznaniu (Warta, Kanał Ślesiński) i RZGW w Bydgoszczy (połączenie wodne Warta-Kanał Bydgoski, Wisła-Odra) zalecamy również sprawdzanie informacji na stronie RZGW w Bydgoszczy http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne