Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (miasto Poznań)

Rewitalizacja brzegów rzeki Warty obejmuje odcinek w km 246+000 (most Przemysła) do km 243+500 (początek Cybińskiego Kanału Ulgi). Realizacja zadania polega na wymianie betonowych ubezpieczeń, które powstały w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i uległy znacznej degradacji. Dotychczasowe ubezpieczenia brzegów rzeki na długości 2,5 km są zastępowane koszami i materacami gabionowymi z kamiennym wypełnieniem ze wzmocnieniem drewnianą palisadą od strony wody. Od góry użyte materiały pokrywane są biomatą w celu zapewnienia właściwego porostu traw. Inwestycja obejmuje również zabudowę towarzyszącą, w tym tarasy, slipy oraz schody skarpowe.

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie brzegów Warty przed dalszą erozją, zwiększenie retencji gruntowej na terenach przyległych oraz poprawę wizerunku brzegów rzeki.

Prace budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie 2020 roku. Do końca sierpnia postęp rzeczowy inwestycji wyniósł 82,32%.

Obecnie trwają prace na tarasach, na lewym brzegu. Rozpoczęły się prace związane z korytowaniem pasa pod ścieżkę pieszo-rowerową.

Prace planuje się zakończyć pod koniec tego roku.

Inwestycja  jest realizowana  przy współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu oraz Miasta Poznań.

Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji to 21 608 630,00 zł. Zadanie jest dofinansowywane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.