Zamknięcie dla żeglugi drogi wodnej na Warcie w km 0+000 - 406+600 od dnia 9 lutego 2021r. - Komunikat nr 2/2021 pl rect

Information about closing to navigation the waterway of the Warta river km 0+000 - 406+600 from 9th February 2021 - Notice 2/2021 eng rect

 

Zamknięcie dla żeglugi drogi wodnej na Kanale Ślesińskim w km 0+000 - 26+460 od dnia 4 grudnia 2020r. - Komunikat nr 17/2020 pl rect

 

 

Otwarcie dla żeglugi śródlądowej rzeki Warty na odcinku od km 0+000 do 406+600 od 16 marca 2020 r. - Komunikat nr 1/2020 pl rect