patronat baner na www 3 listopada 2022 v3

 

 

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny mający połączyć szkoły promujące szeroko rozumianą edukację wodną w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną, ratownikami WOPR zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.

Program zapewnia materiały edukacyjne, zajęcia edukacyjne oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Wody Polskie zapraszają dyrektorów i nauczycieli  szkół podstawowych do uczestniczenia w programie – poniżej Regulamin oraz karta zgłoszenia.

Program jest objęty patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Łódzkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Patronaty honorowe:

ww michal zielinski

images marzec 2020 wojewoda

logo ko poziom 2480

1460x616

Patronaty medialne:

PROJEKT LOGO INTERNET   Logotyp mc radioRGB

RGB Glos Wielkopolski

 

Więcej informacji:

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel. +48 (61) 856 77 65, roe.poznan@wody.gov.pl.

 

Zgłoszenie należy potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym - Karta Zgłoszenia.

Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2022/2023 - regulamin i dokumenty zgłoszeniowe