W październiku 2020 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji „Zbiornik i poldery – zbiornik Jeziorsko – modernizacja jazu”. Wykonawcą robót jest NAVIGA STAL Sp. z o.o. W ramach tego zadania dotychczas zrealizowano część prac naprawczych powierzchni betonowych zewnętrznych skrzydeł budowli zrzutowej - jazu przelewowo-spustowego (czyszczenie strumieniowo – ścierne, prace iniekcyjne, uzupełnienie ubytków betonowych). Dodatkowo demontowano do remontu jedną z trzech klap jazu wraz z siłownikami. Na bieżąco prowadzone są również prace  geodezyjne, przygotowawcze i towarzyszące do remontu instalacji wewnętrznych jazu (hydraulicznej, elektrycznej).

 

demontaż klapy

 

Modernizacja zbiornika wodnego Jeziorsko rozpoczęła się w 2018 r. od prac na ekranie zapory czołowej, więcej na ten temat można przeczytać tutaj. 

Realizacja zadania została poprzedzona uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz zgód wynikających z przepisów prawa w  tym. m. in. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszaru specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002. Należy również zaznaczyć, że wykonanie prac prowadzone jest pod nadzorem ornitologicznym.

 

134080442 407680193897519 2050329827783559847 n

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego przebieg tych prac.