Zainicjowany w 2019 roku, program edukacyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, z każdą kolejną odsłoną spotyka się z coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród placówek oświatowych, jak i jednostek administracji samorządowej, służb mundurowych oraz mediów. W tegorocznej edycji programu, objętej patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska wzięło udział ponad 300 szkół podstawowych z całego kraju i ponad 60 partnerów.

Skutki postępujących zmian klimatycznych odczuwają, w choć różnym nasileniu, już niemal wszyscy mieszkańcy naszej planety. Niezmiernie ważne jest zatem podejmowanie wszelkich działań edukacyjnych w zakresie zmiany indywidualnych nawyków oraz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. To od umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz dbałości o środowisko naturalne, zależy przyszłość naszej planety. Edukatorzy Wód Polskich wraz z partnerami takimi jak policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne, organizują zajęcia kameralne i plenerowe oraz pokazy bezpiecznego zachowania nad wodą. Udostępniamy też serię materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli w trakcie lekcji.

Zrealizowaliśmy:

  • blisko 2 000 lekcji edukacyjnych (stacjonarnych i online)

  • ponad 120 pokazów i warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania nad wodą

  • ponad 160 wspólnych wydarzeń terenowych

  • ponad 40 wizyt w obiektach hydrotechnicznych PGW Wody Polskie

  • liczne konkursy z nagrodami

Pomimo obowiązujących przez większą cześć roku restrykcyjnych obostrzeń COVID’owych, udało nam się przeprowadzić w skali ogólnopolskiej wiele ważnych i potrzebnych działań edukacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i lokalnych społeczności!

Szczegółowe informacje dotyczące naszych działań w ramach programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” w roku szkolnym 2021/2022 zamieszczamy w naszym  sprawozdaniu, dostępnym do pobrania tutaj.

Zapraszamy placówki oświatowe oraz instytucje, do zgłaszania udziału w IV edycji programu, poprzez kontakt z regionalnymi koordynatorami projektu, do których dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.wody.gov.pl/edukacja/aktywni-blekitni

 

275828446 923712788298954 6214218010875723656 n