Nowy termin składania ofert: 25.05.2020 do godz.11:15

Nowy termin otwarcia ofert:  25.05.2020 godz. 13:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty_www_pdf.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty_www_pdf.pdf 245 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert_25_05_2020.doc)Informacja z otwarcia ofert_25_05_2020.doc 93 kB
Pobierz plik (Załącznik_-_grupa_kapitałowa.doc)Załącznik_-_grupa_kapitałowa.doc 53 kB
Pobierz plik (Adres strony internetowej do otwarcia ofert online_ok.doc)Adres strony internetowej do otwarcia ofert online_ok.doc 83 kB
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ 13_05_2020_pdf.pdf)Zmiana treści SIWZ 13_05_2020_pdf.pdf 200 kB
Pobierz plik (Załącznik do zmian treści SIWZ - Poprawiony Formularz ofertowy.docx)Załącznik do zmian treści SIWZ - Poprawiony Formularz ofertowy.docx 54 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ 2_pdf.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ 2_pdf.pdf 234 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_pdf.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_pdf.pdf 161 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ_pdf.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ_pdf.pdf 567 kB
Pobierz plik (Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ - Poprawiony wzór umowy.docx)Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ - Poprawiony wzór umowy.docx 73 kB
Pobierz plik (Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ_piezometry_repery.pdf)Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ_piezometry_repery.pdf 708 kB
Pobierz plik (Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ - Zmieniony i aktualny przedmiar robót.pdf)Zał. do Wyjaśnień treści SIWZ - Zmieniony i aktualny przedmiar robót.pdf 2379 kB
Pobierz plik (Informacja o zmianie treści ogłoszenia_pdf.pdf)Informacja o zmianie treści ogłoszenia_pdf.pdf 76 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS070-165983-pl_pdf.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS070-165983-pl_pdf.pdf 160 kB
Pobierz plik (SIWZ_Zbiornik_Jeziorsko_ekrany_zapory_czołowej_ostateczna_08_04_2020_pdf.pdf)SIWZ_Zbiornik_Jeziorsko_ekrany_zapory_czołowej_ostateczna_08_04_2020_pdf.pdf 984 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx 54 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ_wersja ESPD.zip)Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ_wersja ESPD.zip 91 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ_wersja edytowalna.docx)Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy JEDZ_wersja edytowalna.docx 68 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Wykaz osób.doc)Zał. nr 3 - Wykaz osób.doc 75 kB
Pobierz plik (Zał. nr 4 - Wykaz robót.doc)Zał. nr 4 - Wykaz robót.doc 73 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 - wzór umowy wraz z Zał nr 3 do umowy.docx)Zał. nr 5 - wzór umowy wraz z Zał nr 3 do umowy.docx 74 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do umowy.doc)Załącznik nr 3 do umowy.doc 71 kB
Pobierz plik (Zał. nr 6 - Dokumentacja projektowa.zip)Zał. nr 6 - Dokumentacja projektowa.zip 17324 kB
Pobierz plik (Zał. nr 7 - Przedmiar robót.pdf)Zał. nr 7 - Przedmiar robót.pdf 2470 kB
Pobierz plik (Zał. nr 8 - STWiOR.zip)Zał. nr 8 - STWiOR.zip 2585 kB
Pobierz plik (Zał. nr 9 - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP.pdf)Zał. nr 9 - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP.pdf 3061 kB
Pobierz plik (Zał. nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf)Zał. nr 10 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf 1160 kB
Pobierz plik (Zał. nr 11 - Identyfikator postępowania.docx)Zał. nr 11 - Identyfikator postępowania.docx 46 kB
Pobierz plik (Zał. nr 12 - Plik Klucz publiczny.zip)Zał. nr 12 - Plik Klucz publiczny.zip 1 kB
Pobierz plik (Zał. nr 13  Harmonogram rzecz fin.xlsx.zip)Zał. nr 13 Harmonogram rzecz fin.xlsx.zip 32 kB
Pobierz plik (Zał. nr 14 - Wycena ofertowa - informacja i promocja.xls)Zał. nr 14 - Wycena ofertowa - informacja i promocja.xls 22 kB