Nazwa obwodu/łowiska

Wody wchodzące w skład obwodu/łowiska

Województwo

Powiat

Gmina

Dodatkowe ograniczenia

Rzeka Ner

Rzeka Ner na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu w miejscowości Lutomiersk na drodze wojewódzkiej Szadek – Łódź wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów

łódzkie

miasto Łódź, łódzki wschodni i pabianicki

-

wędkowanie wyłącznie z brzegu

łowisko "złów i wypuść" na terenie całego obwodu (§ 9 lit. e, 18 i 21 RAPR)

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Lusowskie

Jezioro Lusowskie wraz z wodami rzeki Sama od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Więckowice – Tarnowo Podgórne oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki

wielkopolskie

poznański

Tarnowo Podgórne

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Kierskie Małe

Jezioro Kierskie Małe wraz z wodami rzeki Samica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Kiekrz – Pawłowice do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki

wielkopolskie

poznański

Rokietnica

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Szymanowskie

Jezioro Szymanowskie wraz z wodami kanału Szymanowo – Grzybno na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału w odległości 100 m powyżej miejsca wpływu kanału do tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Gaj – Szymanowo

wielkopolskie

śremski

Śrem

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Zalew Śremski A Duży i Zalew Śremski B

Zalew Śremski A Duży i Zalew Śremski B z wyłączeniem strefy kompleksu wojskowego 1795 Śrem

wielkopolskie

śremski

Śrem

wędkowanie wyłącznie z brzegu

obowiązuje RAPR w łowiskach Zalew Śremski A Duży" oraz „Zalew Śremski B”

Jezioro Bielskie

Jezioro Bielskie, Koleńskie, Belisz, Sołeckie IKludno wraz z wodami cieku Struga Kamionka od jego źródeł do ujścia do rzeki Warta oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku

wielkopolskie

międzychodzki

Międzychód

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Łowyńskie

Jezioro Łowyńskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Pszczew – Łowyń oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku

wielkopolskie

międzychodzki

Międzychód

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Proboszczowskie

Jezioro Proboszczowskie i Sołeckie II wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Sołeckie II oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku

wielkopolskie

międzychodzki

Międzychód

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Radziszewskie

Jezioro Radziszewskie wraz z wodami dopływów tego jeziora

wielkopolskie

międzychodzki

Chrzypsko Wielkie

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Białe

Jezioro Białe, Stołuń, Czarne i bez nazwy (Grzebynek) wraz z wodami cieku Struga Lubikowska na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Stołuń – Szarcz do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 100 m poniżej miejsca wypływu cieku z Jeziora Czarne oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku

lubuskie

międzyrzecki

Pszczew

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Mnisze

Jezioro Mnisze wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Nowy Zatom – Sieraków oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku

wielkopolskie

międzychodzki

Sieraków

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

Jezioro Mórka Jezioro Mórka wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi podłużnej przepustu w miejscowości Mórka na drodze powiatowej Dalewo – Mórka do osi podłużnej przepustu  na drodze gminnej w miejscowości Mórka wielkopolskie  śremski   Śrem obowiązuje RAPR w obwodach rybackich 
Jezioro Mielno Jezioro Mielno wraz z wodami cieku Mielneńska Struga na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze międzynarodowej Poznań – Bydgoszcz do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Mielno – Popowo Podleśne oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka kanału wielkopolskie  gnieźnieński  Mieleszyn  obowiązuje RAPR w obwodach rybackich 
Jezioro Borowy Młyn Jezioro Borowy Młyn wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu przy Leśnictwie Borowy Młyn na drodze powiatowej Nowy Zatom – Sieraków oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku wielkopolskie   międzychodzki Sieraków  obowiązuje RAPR w obwodach rybackich 
Jezioro Mierzyńskie Jezioro Mierzyńskie i Głęboczek wraz z wodami cieku Struga Mierzyńska na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze wojewódzkiej Międzychód – Drezdenko do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Międzychód – Wiejce oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku wielkopolskie   międzychodzki Międzychód   obowiązuje RAPR w obwodach rybackich
Jezioro Sękowskie Jezioro Sękowskie (Osusz) wraz z wodami rzeki Czarna Woda (Strumień Bobrówka) na odcinku od jej drugiego źródła do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 200 m poniżej miejsca wypływu rzeki z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku wielkopolskie  nowotomyski  Nowy Tomyśl   obowiązuje RAPR w obwodach rybackich
Jezioro Pszczewskie Jezioro Pszczewskie (Silna Duża) i Silna (Silna Mała) wraz z wodami cieku Dopływ z jez. Silna na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Silna do jego ujścia do jeziora Wędromierz wielkopolskie  nowotomyski  Miedzichowo 

J. Silna (Silna Mała) udostępnione do wędkowania z dniem 7 lipca 2023 r.

obowiązuje RAPR w obwodach rybackich

 

Z dniem 27.04.2023 r. powyższa lista została rozszerzona o kolejne obwody rybackie:

  • Obwód rybacki jeziora Mórka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Rów Wyskoć – Nr 1
  • Obwód rybacki jeziora Mielno na cieku Mielneńska Struga – Nr 2
  • Obwód rybacki jeziora Borowy Młyn na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1
  • Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku Struga Mierzyńska – Nr 1
  • Obwód rybacki jeziora Sękowskie na rzece Czarna Woda – Nr 2
  • Obwód rybacki jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Dopływ z jeziora Chłop – Nr 1

Z dniem 07.07.2023 r. udostępnione do wędkowania zostało Jezioro Silna (Silna Mała), wchodzące w skład obwodu rybackiego jeziora Pszczewskie w zlewni cieku Dopływ z jeziora Chłop – Nr 1 (uchwała)

Z dniem 08.01.2024 r. powyższa lista została rozszerzona o łowisko "Zalew Śremski A Duży"

Zmiana listy nie wpływa na ważność wcześniej wykupionych zezwoleń - zezwolenia te obowiązują także na nowododane obwody rybackie.

 

aktualizacja 08.01.2024 r.