1. Droga wodna:
  Noteć dolna, jest najdłuższym fragmentem połączenia wodnego Wisła – Odra zaliczonej do sieci europejskich śródlądowych dróg wodnych i oznaczonej numerem E 70. Dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą:
 • odcinek skanalizowany od Kanału Bydgoskiego do Krzyża tj. od km 38,9 do 177,2 o długości 138,3 km (klasa Ib)
 • odcinek swobodnie płynący nieskanalizowany od Krzyża do Santoku tj. od km 177,2 do 226,1 o długości 48,9 km (klasa II)

 

 1. Parametry szlaku żeglownego:
  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 25 do 30 m;
 • Głębokość tranzytowa waha się od 120 do 160 cm w zależności od poziomu piętrzenia;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Drawskim Młynie (km 170,38) i wynosi 3,40 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 30 do 35 m;
 • Głębokość tranzytowa wynosi 120 cm przy SNW i 200 cm przy SW;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Trzebiczu (km 197,6) i Gościmcu (km 207,23). Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m.

 

 1. Śluzy:
  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):
 • Posiada 14 stopni wodnych (jaz piętrzący wodę i śluza żeglugowa);
 • Wszystkie śluzy są jednokomorowe o wymiarach komór 57,40 x 9,60 m o konstrukcji betonowej (za wyjątkiem śluzy w Krostkowie, która ma konstrukcję ziemną o wymiarach 57,4 x 9,10 m);
 • Wysokości spadów na śluzach wahają się od 0,43 m (Krostkowo) do 2,72 m (Nakło Zachód);
 • Za pomocą śluz statki płynące niejako kanałem pokonują spad wynoszący 26,93 m.

 

 1. Charakterystyka:
  Jest rzeką nizinną, a z uwagi na swój charakter i warunki żeglugowe dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą:
  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):
 • Koryto rzeki obudowane jest budowlami regulacyjnymi (ostrogi, tamy równoległe, narzut kamienny).

Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

 • Koryto rzeki zabudowane zostało systemem tam poprzecznych (ostróg) i podłużnych (równoległych).

Brzegi rzeki porastają pola uprawne, malownicze łąki i torfowiska (często podmokłe), zaś krawędzie doliny otoczone są pasmami moreny czołowej, tworzącej krajobraz górzysty, stanowiący ciekawą odmianę na równinnym terenie.

Rzeka nie przepływa bezpośrednio przez tereny Puszczy, ale w wielu miejscach bardzo się do nich przybliża płynąc prawie ich skrajem. Tak jest w okolicach Czarnkowa, Wielenia, Drawska, Drezdenka. Dlatego warto się tu zatrzymać by zapuścić się w lasy Puszczy, słynącej z bogactwa runa leśnego, obfitości zwierzyny łownej, ukrytych w gęstwinie oczek wodnych i zobaczyć sporo osobliwości przyrodniczych m.in. okazy starych i pięknych drzew lipy, dębów i buków, a także pooddychać nieskażonym powietrzem Puszczy.

 

 1. Atrakcje:
  Na szczególną uwagę turysty zasługuje Santok, położony w Kotlinie Gorzowskiej i zbiegu Warty i Noteci. Z jednej strony (prawy brzeg) otoczony wyniosłą moreną czołową, a z drugiej (lewy brzeg) spoglądający na rozległe tereny doliny Warty i Noteci. No i ta przystań przy prawym brzegu Noteci nadająca Santokowi dodatkowej atrakcyjności i doskonale promująca turystykę wodną.

 

 1. Okres nawigacji:
  Odcinek skanalizowany (od Kanału Bydgoskiego do Krzyża):
 • zależny jest od warunków hydrometeorologicznych (jazy składane są na zimę i stawiane na wiosnę).

Odcinek swobodnie płynący (od Krzyża do Santoku):

 • trwa z reguły cały rok w zależności od intensywności zjawisk lodowych.