1. Droga wodna:

          Kanał Ślesiński, który łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, ma długość: 32 km (od km 0,000 do 26,460 w administracji RZGW w Poznaniu, a w kilometrze 26,460 do 32,000 w administracji RZGW w Bydgoszczy) i jest zaliczany do klasy II drogi wodnej.

 

 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi do 30 m i jest oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi;
 • W latach 2018 – 2022 głębokości tranzytowe wahały się od 90 do 170 cm na stanowisku szczytowym (jeziora Kanału Ślesińskiego) a na pozostałych odcinkach od 30 do 150 cm.
 • Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

 1. Śluzy:
 • Posiada cztery śluzy żeglugowe jednokomorowe o konstrukcji betonowej;
 • Śluzy Morzysław i Pątnów (pomiędzy Wartą a jeziorami ślesińskimi) o wymiarach komór 58,0 x 9,6 m pokonują spad wynoszący 1,78 m;
 • Śluzy Gawrony i Koszewo (pomiędzy jeziorami ślesińskimi a jeziorem Gopło) o wymiarach komór 59,0 x 9,6 pokonują spad 7,31 m.

 

 1. Charakterystyka:
  Jest fragmentem drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Powstał w wyniku sztucznego połączenia ciągu naturalnych jezior. Trasa położona jest w dolinie rynny, jaką pozostawił tu lodowiec, w charakterystycznym krajobrazie pagórków, wzniesień morenowych i sandr pojeziernych.

 

 1. Atrakcje:
  Niewątpliwą atrakcją są jeziora: Pątnowskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Czarne. Długość ich wynosi 16,29 km i stanowią one zarazem stanowisko szczytowe kanału. Kanał posiada także dwie przepompownie w Morzysławiu i Pątnowie i jaz ulgowy w Gawronach.

 

 1. Okres nawigacyjny:
 • W zależności od sytuacji hydrometeorologicznej (wystąpienia zjawisk lodowych).