1. Droga wodna:

          Kanał Ślesiński łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, ma długość: 32 km (od km 0,00 do 32,00) i jest zaliczona do klasy II drogi wodnej.

 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi do 30 m i jest oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi;
 • Głębokość tranzytowa waha się od 130 do 220 cm;
 • W latach 2010 – 2014 głębokości wahały się na poziomie od 60 do 190 cm.
 • Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.
 1. Śluzy:
 • Posiada cztery śluzy żeglugowe jednokomorowe o konstrukcji betonowej;
 • Dwie pierwsze śluzy (pomiędzy Wartą a jeziorami ślesińskimi) o wymiarach komór 58,0 x 9,6 m pokonują spad wynoszący 1,78 m;
 • Dwie kolejne (pomiędzy jeziorami ślesińskimi a Jeziorem Gopło) o wymiarach komór 59,0 x 9,6 pokonują spad 7,31 m.
 1. Charakterystyka:
  Jest pierwszym odcinkiem połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski. Powstał w wyniku połączenia przekopami (odcinki sztuczne kanału) łańcucha jezior Konińsko – Ślesińskich (odcinki naturalne kanału). Trasa położona jest w dolinie rynny, jaką pozostawił tu lodowiec, w charakterystycznym krajobrazie pagórków, wzniesień morenowych i sandr pojeziernych.
 1. Atrakcje:
  Niewątpliwą atrakcją są jeziora: Pątnowskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Czarne. Długość ich wynosi 16,29 km i stanowią one zarazem stanowisko szczytowe kanału. Kanał posiada także dwie przepompownie w Morzysławiu i Pątnowie i jaz ulgowy w Gawronach.
 1. Okres nawigacyjny:
 • Kwiecień/maj – listopad.