1. Droga wodna:
  Jest ostatnim odcinkiem połączenia wodnego Warta – Kanał Bydgoski i stanowi klasa drogi wodnej Ia.
  Długość: 25 km (od km 121,6 do 146,6).

 

 1. Śluzy:
 • Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych o wymiarach komór 42,0 x 5,0 m wykonanych z betonu, cegły klinkierowej i ciosów kamiennych;
 • Za ich pomocą statki pokonują spad wynoszący 13,68 m w kierunku K. Bydgoskiego.

 

 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 15 do 20 m i jest on oznakowany znakami żeglugowymi brzegowymi;
 • Głębokość tranzytowa w kanale waha się od 115 do 150 cm w zależności od poziomu piętrzenia;

 

 1. Prześwity pod mostami:
 • Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami drogowymi:

          - przy śluzie nr 6 w Dębinku w km 130,78 – 3,6 m;
          - w Łochowie w km 144,36 – 4,0 m;
          - przy śluzie w Łochowie w km 144,98 – 3,6 m.

 • Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

 1. Charakterystyka:
  Jest to kanał sztuczny łączący Noteć górną z Kanałem Bydgoskim. Przy każdej śluzie jest zbudowany jaz służący do odprowadzania nadmiaru wód rz. Noteci krzyżującej się z kanałem lub z własnych lokalnych zlewni. Kanał Górnonotecki jest jednocześnie źródłem, zaopatrującym w wodę Kanał Bydgoski. Kanał Górnonotecki znajduje się w Kotlinie Toruńskiej. Końcowy odcinek kanału (od km 137,5 do 146,6) poprowadzony został krzywiznami wśród niewielkich, lesistych wzniesień. Wysokie, piaszczyste brzegi z bogatym zadrzewieniem tworzą bardzo ładny krajobraz, niezwykle atrakcyjny turystycznie.

 

 1. Okres nawigacyjny:
 • od kwietnia do listopada/grudnia