1. Droga wodna:
  Jest śródlądowym szlakiem wodnym, stanowiącym część połączenia wodnego Wisła – Odra o długości 24,1 km (od km 14,8 do 38,9) i jest zaliczony do II klasy drogi wodnej.

 

 1. Śluzy:
 • Posiada 6 śluz żeglugowych jednokomorowych betonowych o wymiarach komór 57,4 x 9,60 m;
 • Wysokości spadów na śluzach wahają się od 1,83 (Józefinki) do 7,58 m (Okole) i 7,52 m (Czyżkówko) - w związku z czym obiekty wyposażono w zbiorniki oszczędnościowe.

 

 1. Parametry szlaku żeglownego:
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi 28,0 m i oznakowany jest on znakami żeglugowymi brzegowymi;
 • Głębokość tranzytowa w kanale wynosi od 140 do 200 cm w zależności od poziomu piętrzenia;
 • Kanał Bydgoski jest dwustopniowy, jego szczytowe stanowisko zasilane wodami Kanału Górnonoteckiego zawiera się pomiędzy śluzami Osowa Góra i Józefinki.

 

 1. Prześwity pod mostami:
 • Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami drogowymi na dolnych głowach śluz: Prądy – 3,85 m i Osowa Góra – 3,78 m;
 • Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,00 m.

 

 1. Charakterystyka:
  Trasa Kanału Bydgoskiego wiedzie przez wschodnią część szerokiej pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, Kotlinę Toruńską. To płaska dolina z terasowymi wydmami na brzegu lewym. Jest to kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne: rz. Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry).

 

 1. Atrakcje:
  To unikalny w skali europejskiej przykład XVIII-wiecznej myśli technicznej oraz rozwoju techniki na przestrzeni XIX i pierwszej ćwierci XX wieku. Jest najstarszym kanałem w Polsce – zbudowany został w latach 1772 – 1774, a śluzy wykonane były z drewna. Obecnie trasa kanału i konstrukcja śluz pochodzą z lat 1912 – 1914.
  W 1968 r. śluza „Okole" stała się scenerią jednego (bądź dwóch) z odcinków serialu Czterej pancerni i pies. Jej wrota posłużyły jako scenografia do wysadzenia przez Gustlika tamy jednym strzałem.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  W roku 2005 wpisany został do rejestru zabytków. Odcinki nasypowe kanału wykonano w postaci obustronnych grobli gliniastych z ubezpieczeniem skarp opaską faszynową. Brzegi kanału przebiegające w wykopie ubezpieczone są płytą potulicką, ścianką palisadową drewnianą i narzutem kamiennym.

 

 1. Okres nawigacyjny:
 • w zależności od sytuacji hydrometeorologicznej (wystąpienia zjawisk lodowych).