Rzeka Warta

 

 1. Droga wodna
  Żegluga na rzece Warcie odbywa się w km od 0,00 do 406,6. Zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych jest szlakiem żeglownym o znaczeniu regionalnym i dzieli się na trzy odcinki:
 • od Konina do Lubonia pod Poznaniem tj. od km 406,6 do 252,0 o długości 154,6 km (klasa Ia)
 • od Lubonia do Santoku tj. od km 252,0 do 68,2 o długości 183,8 km (klasa Ib)
 • od Santoku do Kostrzyna n. Odrą tj. od km 68,2 do 0,00 o długości 68,2 km (klasa II)

 

 1. Parametry szlaku żeglownego
 • Szlak żeglowny oznakowany jest znakami żeglugowymi brzegowymi oraz pływającymi.

Od Konina do Lubonia pod Poznaniem (km 406,6-252,0):

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi ok. 30 m;
 • W latach 2018 – 2022 głębokości tranzytowe wahały się na poziomie od 15 cm do 210 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem kolejowym w Solcu (km 318,0) i wynosi 2,70 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Lubonia do Santoku (km 252,0-68,2):

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi od 36 do 40 m;
 • W latach 2018 – 2022 głębokości tranzytowe wahały się na poziomie od 20 cm do 320 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Sierakowie (km 145,0) i wynosi 4,0 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą (km 68,2-0,00):

 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi 65,0 m;
 • W latach 2018 -2022 głębokości tranzytowe wahały się na poziomie od 50 cm do 360 cm;
 • Przy WWŻ najmniejszy prześwit występuje pod mostem drogowym w Kostrzynie n. Odrą (km 2,45) i wynosi 3,90 m. Pozostałe prześwity przekraczają 4,0 m;

 

 1. Charakterystyka
  Warta to trzecia pod względem długości rzeka Polski i główny, prawy dopływ Odry. Jest rzeką nizinną, swobodnie płynącą, uregulowaną ostrogami i tamami równoległymi.

Odcinek Konin - Santok:

 • Warta płynie szeroką pradoliną warszawsko – berlińską w przeważającym krajobrazie nizinnym wśród lasów, pól uprawnych i wzgórz morenowych. Morenowe obramowania doliny występują szczególnie pod Koninem, Śremem i Międzychodem a swoim „górzystym" krajobrazem zaskakują i zachwycają zdumionych wodniaków.

Odcinek Santok - Kostrzyn n. Odrą:

 • Rzeka płynie tu w kierunku zachodnim w pradolinie toruńsko – kostrzyńskiej. Od Santoku do km 52,0 rzeka Warta płynie wzdłuż wysokich 30 -70 m skarp moreny czołowej.

 

 1. Atrakcje
  Od Konina do Santoku:
 • Wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w dolinie rzeki Warty odzwierciedla Wielkopolski Park Narodowy oraz szereg Parków Krajobrazowych: Nadwarciański Park Krajobrazowy, Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Od Santoku do Kostrzyna n. Odrą:

 • Do atrakcji turystycznych szlaku dolnej Warty można zaliczyć ujściowy odcinek rzeki Dolina Słońska z rezerwatem ptactwa wodnego „Słońsk" i Parkiem Narodowym „Ujście Warty" od km 7,6 do 22,3.
 • Miasto Kostrzyn n. Odrą z ładną przystanią turystyczną w km 2,3.
 • Miasto Gorzów Wlkp. z nadbrzeżem w km 56,5.

 

 1. Okres nawigacyjny
 • w zależności od sytuacji hydrometeorologicznej (wystąpienie zjawisk lodowych).

 

 

Kanał Ślesiński

 

 1. Droga wodna

Kanał Ślesiński, który łączy rzekę Wartę z Jeziorem Gopło, ma długość: 32 km (od km 0,000 do 26,460 w administracji RZGW w Poznaniu, a w kilometrze 26,460 do 32,000 w administracji RZGW w Bydgoszczy) i jest zaliczany do klasy II drogi wodnej.

 

 1. Parametry szlaku żeglownego
 • Szerokość szlaku żeglownego wynosi do 30 m i jest oznakowany znakami żeglugowymi pływającymi i brzegowymi;
 • W latach 2018 – 2022 głębokości tranzytowe wahały się od 90 do 170 cm na stanowisku szczytowym (jeziora Kanału Ślesińskiego) a na pozostałych odcinkach od 30 do 150 cm.
 • Przy WWŻ prześwity wszystkich mostów wynoszą ponad 4,0 m.

 

 1. Śluzy
 • Posiada cztery śluzy żeglugowe jednokomorowe o konstrukcji betonowej;
 • Śluzy Morzysław i Pątnów (pomiędzy Wartą a jeziorami ślesińskimi) o wymiarach komór 58,0 x 9,6 m pokonują spad wynoszący 1,78 m;
 • Śluzy Gawrony i Koszewo (pomiędzy jeziorami ślesińskimi a jeziorem Gopło) o wymiarach komór 59,0 x 9,6 pokonują spad 7,31 m.

 

 1. Charakterystyka
  Jest fragmentem drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Powstał w wyniku sztucznego połączenia ciągu naturalnych jezior. Trasa położona jest w dolinie rynny, jaką pozostawił tu lodowiec, w charakterystycznym krajobrazie pagórków, wzniesień morenowych i sandr pojeziernych.

 

 1. Atrakcje
  Niewątpliwą atrakcją są jeziora: Pątnowskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie i Czarne. Długość ich wynosi 16,29 km i stanowią one zarazem stanowisko szczytowe kanału. Kanał posiada także dwie przepompownie w Morzysławiu i Pątnowie i jaz ulgowy w Gawronach.

 

 1. Okres nawigacyjny
 • W zależności od sytuacji hydrometeorologicznej (wystąpienia zjawisk lodowych).

 

Z uwagi na szlak Wielkiej Pętli Wielkopolski, który administrowany jest przez RZGW w Poznaniu (Warta, Kanał Ślesiński) i RZGW w Bydgoszczy (połączenie wodne Warta-Kanał Bydgoski, Wisła-Odra) zalecamy również sprawdzanie informacji na stronie RZGW w Bydgoszczy