Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu zamknięta dla żeglugi jest droga wodna

na rz. Warta w km 333+000 – 406+600 oraz Kanale Ślesińskim w km 0+000 - 26+460.

 

INFORMACJA ŻEGLUGOWA 19-04-2021, godz. 08:00 pl rect

FAIRWAY INFORMATION 19-04-2021, 8:00 a.m. eng rect

2021 04 19 tranzytowe mini

 

WARUNKI NAWIGACYJNE 19-04-2021, godz. 08:00 pl rect

NAVIGATION CONDITIONS 19-04-2021, 8:00 a.m. eng rect