Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarta dla żeglugi jest droga wodna

na rz. Warta w km 0+000 – 406+600 oraz Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460.

W związku z niskimi wartościami głębokości tranzytowej, prosimy o zachowywanie szczególnej ostrożności.

 

 

AKTUALNE WARUNKI NAWIGACYJNE 18-09-2020

CURRENT NAVIGATION CONDITIONS 18-09-2020

tranzytowe 18 09 2020 mini