Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarta dla żeglugi jest droga wodna na rzece Warcie w km 0+000 - 406+600 oraz na Kanale Ślesińskim w km 0+000 - 26+460.

Z uwagi na niskie wartości głębokości tranzytowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

 

INFORMACJA ŻEGLUGOWA 04-08-2021, godz. 08:00 pl rect

FAIRWAY INFORMATION 04-08-2021, 8:00 a.m. eng rect

2021 08 04 tranzytowe mini

 

WARUNKI NAWIGACYJNE 04-08-2021, godz. 08:00 pl rect

NAVIGATION CONDITIONS 04-08-2021, 8:00 a.m. eng rect