Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarta dla żeglugi jest droga wodna na rzece Warcie w km 0+000 - 406+600 oraz na Kanale Ślesińskim w km 0+000 - 26+460.

 

INFORMACJA ŻEGLUGOWA 22-10-2021, godz. 08:00 pl rect

FAIRWAY INFORMATION 22-10-2021, 8:00 a.m. eng rect

2021 10 22 tranzytowe mini

 

WARUNKI NAWIGACYJNE 22-10-2021, godz. 08:00 pl rect

NAVIGATION CONDITIONS 22-10-2021, 8:00 a.m. eng rect