Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarta dla żeglugi jest droga wodna

na rz. Warta w km 0+000 – 406+600.

 

 

INFORMACJA ŻEGLUGOWA 15-01-2021 pl rect

FAIRWAY INFORMATION 15-01-2021 eng rect

 

 

tranzytowe 15 01 2021 mini

 

AKTUALNE WARUNKI NAWIGACYJNE 15-01-2021 pl rect

CURRENT NAVIGATION CONDITIONS 15-01-2021 eng rect