Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne,

tj.: rz. Warta w km 0+000 – 406+600 i Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460.

Z uwagi na niskie głębokości tranzytowe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

INFORMACJA ŻEGLUGOWA 29-09-2022 pl rect

FAIRWAY INFORMATION 29-09-2022 eng rect


2022 09 29 tranzytowe mini


WARUNKI NAWIGACYJNE 29-09-2022 pl rect

NAVIGATION CONDITIONS 29-09-2022 eng rect