Wspólne działania będą polegały na renaturyzacji cieków i przywracaniu ich stałego charakteru w rejonie Turku. O tych problemach i sposobach ich rozwiązania, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak oraz dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak, rozmawiali ze starostą tureckim Dariuszem Kałużnym 23 lutego b.r. w siedzibie RZGW w Poznaniu.

 

20210223 114851

 

W pracę zaangażowane będą samorządy, które leżą w zasięgu oddziaływania pobliskich odkrywek węgla – gminy: Dobra, Brudzew, Przykona i Władysławów oraz powiat turecki. Partnerem i wykonawcą części inwestycji będzie Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., zarządzający terenami i infrastrukturą górniczą w tym rejonie.

Inwestycje skupią się na przywróceniu zasobów wodnych w zlewni rzeki Teleszyny, Kiełbaski i Topiec.

W tej chwili trwa pierwszy, dokumentacyjny, etap prac związanych z realizacją zadania pn. Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzeki Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi, który umożliwi przerzut wód ze zbiornika Jeziorsko przez Strugę Spicimierską i Kaczkę do Teleszyny. Pozwoli to odbudować zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni tej rzeki oraz przyspieszy wypełnianie wyrobisk powstałych po odkrywce Koźmin. Inwestycja przewidziana jest na lata 2021-2023. W roku 2020 zakończono modernizację jazów na Strudze Spicimierskiej, które pozwolą na przekierowanie części wód ze zbiornika Jeziorsko w kierunku rzeki Kaczki.

 

20210223 114905

 

W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie przerzutu wód bezpośrednio ze zbiornika Jeziorsko w kierunku górnej Teleszyny, skąd grawitacyjnie woda spłynie w kierunku wyrobisk powstałych po odkrywce Adamów. Zasili ona również istniejące już zbiorniki Janiszew i Przykona.

Wspólne działania zakładają również inicjatywy, mającej na celu wypracowanie rozwiązań, zmierzających do jak najszybszego rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie, głównie w oparciu o farmy fotowoltaiczne, które w przyszłości pozwolą zasilać domy i zakłady w regionie oraz infrastrukturę, służącą do przerzutów wody.