Od 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje program staży i praktyk dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Celem tej współpracy jest stworzenie kursantom możliwości zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń oraz wykorzystania w praktyce wiedzy przyswajanej podczas nauki. W trakcie jubileuszu swojego stulecia uczelnia przyznała nam prestiżową nagrodę „Partnera UAM”.

W ostatnim czasie studenci z wydziału geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wizytowali nasze obiekty na terenie powiatu konińskiego. W programie ich pobytu znalazł się oczywiście Kanał Ślesiński. Specyfikę tego miejsca przybliżył im dr Michał Wierzbicki, kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Natomiast Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, przedstawił m.in. informacje dotyczące budowania wału przeciwpowodziowego, funkcjonowania wrót przeciwpowodziowych oraz pompowni. Po części teoretycznej nastąpiło zwiedzanie śluzy Morzysław w obecności jej długoletniego pracownika Lecha Przybyły.

 

 

Oczywiście otwieramy się na współprace z innymi poznańskimi uczelniami. Na prośbę prof. dr hab. Inż. Agnieszki Ławniczak z Uniwersytetu Przyrodniczego nasi pracownicy wystąpili w roli komentatorów w krótkim filmie opowiadającym o Zbiorniku Retencyjnym Przebędowo. Nagranie zostanie następnie zaprezentowane studentom III roku na kierunku ochrona środowiska, którzy będą mogli korzytać z tych informacji w trakcie zajęć na uczelni.

 

 

Współpraca Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza trwa od 2016 r i zaczęła się od staży studentów w ramach programu „GEOLOG – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki”. To wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii. Następnie zostało podpisane w 2017 roku porozumienie, w ramach którego studenci biorą udział w wizytach studialnych w siedzibie naszej firmy i na obiektach hydrotechnicznych w ramach realizowanych na uczelni zajęć. Miłym podsumowanie tych działań są wspólne obchody Światowego Dnia Wody. Towarzyszy im, w okolicach 22 marca, konferencja naukowa czy cykl wykładów z przedmiotów specjalistycznych, np. budownictwo hydrotechniczne, geologia inżynierska z geotechniką i hydrogeologia.

Aktywność zawodowa podczas studiów pozwala im na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności z praktyką zawodu oraz wymogami stawianymi przez pracodawców. Wizyta w instytucjach zajmujących się zarządzaniem czy monitoringiem stanów powodziowych jest dla nich cennym doświadczeniem. Mogą z pierwszej ręki otrzymać najważniejsze informacje, a jednocześnie zapoznać się z różnymi zawodami, jakie można wykonywać na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej Wód Polskich.

W trakcie spotkań poznają strukturę zarządzania gospodarką wodną w Regionie Wodnym Warty, zagrożenia i sposoby zapobiegania skutkom wystąpienia powodzi oraz problematykę gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych w zmiennych warunkach hydrologicznych. To niezwykle przydatna wiedza w czasie gwałtownych i coraz mniej przewidywalnych zjawisk pogodowych na świecie. Istnieje zatem potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie metod prewencji oraz złożonego systemu zależności pomiędzy procesami geologicznymi, klimatycznymi, reakcjami środowiska oraz społeczeństw. Spotęgowanie efektów zmian klimatu przez zwiększającą się aktywność człowieka sprawia, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z coraz większa ilością zagrożeń naturalnych.

 

nagroda

 

Z okazji 100-lecia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podziękował swoim partnerom. Wyróżnienia otrzymali ci, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego. Wśród nich znalazł się właśnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, obok takich firm jak PGNiG, Zespół Parków Krajobrazowych, Santander Bank Polska S.A, Microsoft, Kulczyk Foundation.