Dzięki modelowej współpracy gminy Przystajń i Wód Polskich udało się przywrócić sprawność techniczną jazów na rzece Liswarcie, w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Stany. Wyremontowane urządzenia pozwolą na podniesienie poziomu rzeki o 1 metr, co pozwoli zretencjonować wodę w ilości  16 tys. m3.

 

IMG 20200717 111621 IMG 20200717 115529

 

W wyniku spiętrzenia woda dostanie się do rowów melioracyjnych które pozwoli nawodnić ok 70 ha łąk na terenie gminy Przystajń. W ramach porozumienia koszty remontu poniosły Wody Polskie, natomiast gmina Przystajń zobowiązała się do bieżącego utrzymania sprawności tych obiektów.

 

IMG 20200717 112548

 

Uporządkowano również teren wokół obu budowli. Dodatkowo pracownicy gminy Przystajń w porozumieniu z Wodami Polskimi będą monitorować jazy, a zarazem zapewnią ich obsługę tj. w przypadku większego opadu będą podnosić szandory na jazach by woda mogła swobodnie spłynąć.