W ramach strategicznej współpracy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcają m.in. do tworzenie Partnerstw Wodnych. Porozumienie takie zakłada wspólne zarządzanie wodą w terenie głównie we współpracy ze starostwami powiatowymi, ale też i lokalnymi gminami, spółkami wodnymi oraz rolnikami. Jedną z 5 gmin w Polsce, na terenie których wprowadzany jest pilotażowo ten program, jest podpoznańskie Rogoźno. Prace te mają być nastawione na przywrócenie funkcjonalności systemom melioracyjnym oraz zwiększeniu retencji. Na przykładzie gminy Rogoźno program ten zostanie rozszerzony o współdziałanie z Lasami Państwowymi oraz o ochronę stanu jakościowego jezior.

 

Rogozno 2 Rogozno 3

 

W trakcie pierwszego takiego spotkania jego uczestnicy mieli okazję wymienić się poglądami w zakresie czynnej i biernej ochrony jezior oraz uczestniczyli w zarybieniu Jeziora Rogozińskiego, którego celem było wprowadzenie do wód akwenu narybku szczupaka w ramach zabiegu biomanipulacji, będącego jednym z elementów procesu rekultywacji. Następnie wizytowali obiekty hydrotechniczne wykonane przez Nadleśnictwo Durowo, służące do mikroretencji leśnej. W dalszej kolejności odwiedzili potencjalne miejsca, w których możliwa będzie retencja wód w obrębie koryta Małej Wełny.

Kolejnym etapem współpracy ma być list intencyjny, skupiający uczestników projektu oraz określenie konkretnych planów działań na obecny rok i kolejne lata.

 

Rogozno 4 Rogozno 5

 

W spotkaniu, które poświęcone było kształtowaniu zasobów wodnych na terenach rolniczych oraz ochronie jezior w zlewni Małej Wełny w granicach administracyjnych gminy Rogoźno, uczestniczyli m.in.: Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo Sławomir Kołacz, Dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu Bogumił Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu Arkadiusz Koza, prof. Ryszard Gołdyn oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej Maj Sp. z o.o.

 

Rogozno 7 Rogozno 8