Decyzją Przemysława Dacy, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu został mianowany Bogumił Nowak.

Bogumił Nowak jest doktorem nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Przez ostatnie lata pracował w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym, m.in. na stanowisku kierownika Pracowni Limnologii.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz licznych opracowań eksperckich z zakresu limnologii, hydrologii, hydrogeologii oraz gospodarki wodnej. Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami naukowymi i rządowymi w zakresie ochrony jezior i retencji wód. Stały biegły sądowy z zakresu hydrologii przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

 

DSC02352