Dnia 07.11.2019 w Sali Posiedzeń Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się Konferencja pn. "Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej". Wydarzenie zorganizowane we współpracy Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja oraz Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w ramach projektu pn. "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi podczas konferencji materiałami na stronie:

http://www.malaretencja.pl/szkolenia.html