Miło nam poinformować, że Magdalena Żmuda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu otrzymała medal "Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis" nadawany przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ten sposób wyróżniane są m.in. osoby szczególnie zasłużone dla kształcenia specjalistów w zakresie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej oraz terenów wiejskich.

 

 

Uroczystość zorganizowano z okazji Dnia Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego. Tym razem miała wyjątkowy charakter, gdyż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu świętuje stulecie swojego powstania. W sierpniu 1919 roku podjęto uchwałę o powstaniu Wydziału Rolniczo-Leśnego, który znalazł się w strukturach tworzącego się wtedy Uniwersytetu Poznańskiego.

 

 

Łączy nas wieloletnia współpraca. RZGW Wód Polskich w Poznaniu co roku przystępuje do projektów stażowych organizowanych przez uczelnię. W ramach projektu „Studiujesz- praktykuj” studenci kierowani są do nas zazwyczaj  na 3-miesięczne staże. Cenimy sobie merytoryczne przygotowanie stażystów i cieszymy się, że dzięki nam, mogą w praktyce wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów. Warto dodać, że po zakończeniu praktyk, wielu z nich zostało w naszej firmie na stałe.

W listopadzie 2018 r. studenci wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej uczestniczyli w zorganizowanej przez nas konferencji pt. „Planowane działania inwestycyjne w regionie Wodnym Warty”. Natomiast przedstawiciele RZGW w Poznaniu biorą udział w wydarzeniach przygotowywanych przez Uniwersytet Przyrodniczy. W marcu 2018 r. referat nt. prawa wodnego wygłosiła na uczelni Magdalena Żmuda, dyrektor RZGW  w Poznaniu. W tym roku wspólnie obchodziliśmy Światowy Dzień Wody.