Łódzkie należy do trzech województw, które w tym roku najbardziej dotknęła susza. Problem dotyczy wszystkich gmin leżących na jego obszarze. Szacuje się, że straty w rolnictwie z tego powodu wyniosły 50 proc. W stolicy tego regionu odbyły się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy z udziałem prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy.

Będzie to pierwszy dokument planistyczny o zasięgu ogólnokrajowym, dotyczący zjawiska suszy. Zakłada cztery podstawowe cele: działania zmierzające do powiększenia dostępnych zasobów wodnych, zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód, edukację w zakresie suszy i koordynację działań powiązanych z suszą, a także stworzenie mechanizmów finansowania inwestycji realizowanych w tym zakresie. „Każde rozwiązanie, rozporządzenie, które przyśpieszy budowę stawu, oczka wodnego, jakiegokolwiek zbiornika na wodę ogromnie nas ucieszy” – przekonuje Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

„Życzyłbym każdemu takiej współpracy jaką mamy z samorządem województwa łódzkiego” – dodaje natomiast Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obaj panowie często spotykają się, by omówić kolejne etapy prac, które mają złagodzić skutki suszy w regionie. Zapowiedzieli już m.in. powstanie zespołu eksperckiego, który zajmie się modernizacją zbiornika Sulejów.

Na potrzeby projektu oceniono poziomy zagrożenia wystąpienia suszy na poszczególnych obszarach kraju. Przyjęta skala jest czterostopniowa: od obszarów niezagrożonych tym zjawiskiem po obszary ekstremalnie zagrożone. „Zaproponowany katalog działań nie jest zbiorem zamkniętym, co oznacza, że w każdej chwili mogą być wdrażane także inne środki pozwalające przeciwdziałać skutkom suszy” – tłumaczy natomiast dr Małgorzata Stolarska, wykonawca - kierownik projektu Stop suszy!

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy zakończą się w lutym 2020 r. Podczas konferencji w Warszawie  podsumowane zostaną wszystkie pomysły i wnioski zgłoszone przez obywateli. Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.