Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu otrzyma unijne dofinansowanie na rozbudowę systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych. Pozwoli to na skuteczniejsze i szybsze ostrzeganie  ludności przed zagrożeniem. Umowę w tej sprawie podpisała Magdalena Żmuda, dyrektor RZGW WP w Poznaniu.

System umożliwia nadzorowanie poszczególnych obiektów o znaczeniu przeciwpowodziowym, tj. przepompowni, samodzielnych budowli piętrzących oraz wybranych odcinków rzek. Jego prawidłowe funkcjonowanie skraca czas reakcji odpowiednich służb w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala na stały dostęp do informacji o sytuacji panującej wokół poszczególnych punktów pomiarowych.

Na obiektach zostaną zamontowane elementy urządzeń telemetrycznych. Łącznie trafią one do 32 gmin województwa wielkopolskiego. Dla każdego z nich zostaną wykonane obliczenia przepływu na podstawie wartości granicznych poziomów minimalnych, maksymalnych, alarmowych dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz punkt zerowy referencyjnej łaty wodowskazowej w stosunku do poziomu morza (m n.p.m).

Beneficjentami końcowymi projektu będą mieszkańcy gmin: m. Poznań, gm. Gniezno, gm. Kiszkowo, gm. Kłecko, gm. Oborniki, gm. Ryczywół, gm. Borek Wlkp., gm. Siedlec, gm. Wolsztyn, gm. Kamieniec, gm. Stare Miasto, gm. Blizanów, gm. Skulsk, m. Konin, gm. Ślesin, gm. Września, gm. Strzałkowo, gm. Zaniemyśl, gm. Środa Wlkp., gm. Krzykosy, gm. Czermin, gm. Jarocin, gm. Żerków, gm. Opatówek, gm. Koźminek, gm. Gołuchów, gm. Łęka Opatowska, gm. Chocz, gm. Grabów nad Prosną, gm. Koło, m. Kalisz, gm. Miłosław, w tym różne grupy użytkowników jak: mieszkańcy miast, rolnicy, amatorzy sportów wodnych czy osoby odpoczywające nad rzeką.

Kwota dofinansowania w ramach WRPO wyniesie 998 325 zł.

Obecnie dla potrzeb RZGW w Poznaniu funkcjonuje 190 szt. terenowych punktów monitoringowych i 32 stanowiska dyspozytorskie.