W odpowiedzi na informacje, które ukazały się w mediach społecznościowych, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, zdecydował o wstrzymaniu prac utrzymaniowych wzdłuż rzeki Prosny i Kanału Rypinkowskiego w Kaliszu. Dodatkowo polecił sprawdzenie, czy w trakcie podjętych działań przestrzegane były procedury stosowania środków chwastobójczych oraz dobre praktyki ochrony wód.

Chcemy podziękować aktywistom oraz wszystkim mieszkańcom Kalisza, którzy na pierwszym miejscu stawiają troskę o środowisko, za czujność i nagłośnienie sprawy. Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie cenne są wszystkie inicjatywy, których celem jest edukacja w zakresie ochrony wód i promocja postaw proekologicznych.

Zespół komunikacji społecznej
Wody Polskie