Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach podpisanej umowy o współpracy gościł studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dzięki temu porozumieniu odbywają oni staże i praktyki w RZGW w Poznaniu oraz biorą udział w wizytach studialnych w siedzibie i na obiektach hydrotechnicznych w ramach realizowanych na uczelni zajęć.

"Wizyta w instytucjach zajmujących się zarządzaniem czy monitoringiem stanów powodziowych jest dla studentów cennym doświadczeniem. Mogą z pierwszej ręki otrzymać najważniejsze informacje" – opowiada dr hab. Katarzyna Skolasińska, opiekun studentów III roku geologii, na specjalizacji geozagrożenia. W trakcie spotkania w naszej siedzibie w Poznaniu goście poznali strukturę zarządzania gospodarką wodną w regionie wodnym Warty, zagrożenia i sposoby zapobiegania skutkom wystąpienia powodzi oraz problematykę gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych w zmiennych warunkach hydrologicznych na przykładzie zbiornika Jeziorsko i Kanału Ślesińskiego.

„Geozagrożenia" to nowa specjalizacja na kierunku geologia UAM w Poznaniu. Władze uczelni zdecydowały się na ten krok pod wpływem gwałtownych i coraz mniej przewidywalnych zjawisk pogodowych na świecie. Istnieje zatem potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie metod prewencji oraz złożonego systemu zależności pomiędzy procesami geologicznymi, klimatycznymi, reakcjami środowiska oraz społeczeństw. Spotęgowanie efektów zmian klimatu przez zwiększającą się aktywność człowieka sprawia, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z coraz większa ilością zagrożeń naturalnych.

 

DSC00131

 

DSC00124

 

DSC00128

 

DSC00133