Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu będzie ściślej współpracował ze strażą pożarną w zakresie przeciwdziałaniu powodzi. W tej sprawie porozumieli się Magdalena Żmuda, dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu oraz Arkadiusz Przybyła, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej.

Strażakom zależy przede wszystkim na rozbudowie bazy danych o wałach przeciwpowodziowych. Interesuje ich głównie stan techniczny poszczególnych konstrukcji oraz miejsca krytyczne ze względu na prowadzone przez nich działania operacyjne. 

Współpraca zakłada dokładniejszą wymianę informacji, prowadzenie zintegrowanych działań w sytuacji zagrożenia oraz wzajemne szkolenia.

 

DSC00107