W dniach 12-15 września odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Tegoroczna edycja poświęcona była bezpieczeństwu obiektów hydrotechnicznych. To wydarzenie, na którym spotykają się teoretycy i praktycy, zajmujący się projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych. Odbywające się podczas czterodniowego spotkania sesje tematyczne dotyczyły m.in. takich tematów jak: hydrotechnika; rola budowli hydrotechnicznych w kształtowaniu dróg wodnych; zrównoważony rozwój i wpływ budowli na środowisko; retencja wody w aglomeracjach miejskich; nowoczesne technologie i metody projektowania i monitorowania obiektów hydrotechnicznych; bezpieczeństwo zapór oraz eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych z omówieniem aspektów geotechnicznych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dr inż. Michał Wierzbicki, na co dzień pracujący w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej.

Temat jego wystąpienia brzmiał: Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych – wyzwania i problemy eksploatacyjne na przykładzie wybranych obiektów. Referat przygotowali Michał Wierzbicki, Anna Andrzejak, Dorota Piniarska, Bartłomiej Sobczyk oraz Bogumił Nowak.

Michał Wierzbicki, główny specjalista na co dzień pracujący w Centrum Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Poznaniu podczas referatu uwzględnił w szczególności zmiany klimatyczne, które stawiają przed gospodarką wodną nowe wyzwania. Zaznaczył, że funkcjonowanie obiektów, służących jej celom, musi uwzględniać zarówno zmiany warunków hydrologicznych, jak  i zmiany potrzeb wodnych użytkowników wód i środowiska naturalnego oraz rosnącej presji ich zaspokojenia. Zwracając uwagę na fakt, że kiedy szczególnego znaczenia nabiera racjonalne gospodarowanie wodą, niejednokrotnie istnieje konieczność przedefiniowania celów i zadań, jakie mają one spełniać oraz określenia nowych zasad ich funkcjonowania.

W administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znajdują się 33 zaporowe zbiorniki wodne o łącznej pojemności przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) ponad 204,4 mln m3. W przypadku ochrony przeciwpowodziowej największe znaczenie mają dwa zbiorniki na Warcie – Jeziorsko oraz Poraj. Zbiorniki położone na dopływach Warty mają przede wszystkim znaczenie retencyjne. I to właśnie głównie na tych zbiornikach skupił się podczas swojego wystąpienia.

W referacie przedstawiono na wybranych przykładach nowe wyzwania i problemy eksploatacji obiektów hydrotechnicznych RZGW w Poznaniu w zmieniających się warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. Wykorzystano dane hydrometeorologiczne, dane dotyczące obiektów hydrotechnicznych, ich funkcjonowania oraz potrzeb wodnych. Opisano zmiany zasilania zbiorników wodnych m.in. coraz częściej występujące niżówki hydrologiczne, skutkujące trudnościami w realizacji założonej gospodarki wodnej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych. Wskazano na konieczność dostosowania zbiorników do zmieniających się warunków klimatycznych. Przedstawiono również wzajemne zależności pomiędzy obiektami hydrotechnicznymi i wskazano na konieczność ich uwzględnienia w określaniu zasad gospodarowania wodą. Mając na uwadze, że części wspólne tych zasad są niezwykle istotne w kontekście szerszego spojrzenia na zasoby wodne i możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych regionu.

Udział w międzynarodowych konferencjach to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami z całego świata. To również transfer wiedzy oraz możliwość poznania najnowszych osiągnięć ze świata gospodarki wodnej.

 

michaltkz michal2 

 TKZ 2023 Transmisja Online

  

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną przez dr. Michała Wierzbickiego podczas tegorocznej edycji Technical Dam Control International Conference. 

Plik zamieściliśmy w załączniku poniżej. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2023-09-13_Wierzbicki prezentacja.pdf)2023-09-13_Wierzbicki prezentacja.pdf 3068 kB