W ubiegłym tygodniu w Kaliszu odbyło się Wielkopolskie Forum Samorządowe, na które przybyli przedstawicie lokalnych władz samorządowych. Wydarzenie zorganizował poseł Jan Mosiński we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólna Idea. Do dyskusji nad szansami pozyskiwania środków oraz realizacji inwestycji dla samorządów zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, władz samorządowych, instytucji sportu, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, rolnictwa, budownictwa czy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Debata toczyła się wokół siedmiu paneli. W jednym z nich tj. „Zielona przyszłość w samorządach wobec aktualnych przepisów, zmian klimatu i działań ekologicznych” wziął udział Bogumił Nowak Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Forum miało charakter panelu dyskusyjnego, podzielonego na siedem bloków tematycznych dotyczących funkcjonowania samorządu, m.in. inwestycje w samorządach, kultura, sport, budownictwo społeczne, szkolnictwo a także zielona energia.: Jak gmina może tworzyć korzystne warunki dla inwestorów?”, „Instytucje kultury w samorządach", „Jak inwestować w rozwój kultury?”, „Rola samorządów w rozwijaniu lokalnego rynku pracy w budowaniu polityki społecznej i zdrowego społeczeństwa na terenach miejskich i wiejskich”, „Budownictwo społeczne i inne rozwiązania jako odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe”, „Sport jako ważny element rozwoju kapitału społecznego oraz budowy wspólnoty i więzi pomiędzy mieszkańcami”, „Szkolnictwo w samorządach: nowe wyzwania związane z problemami kadrowymi, ze zmianami populacyjnymi, przemocą w szkołach i innymi współczesnymi zagrożeniami” i „Zielona przyszłość w samorządach wobec aktualnych przepisów, zmian klimatu i działań ekologicznych”.

- Spotykamy się w Kaliszu, żeby porozmawiać o szansach dla samorządu, a wśród tematów, jakie będziemy poruszać są kwestie inwestycji, stanowiące klucz do rozwoju lokalnego, kwestia sportu jako ważnego elementu budowy więzi pomiędzy mieszkańcami, potrzeba poszukiwania rozwiązań na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest kwestia zielonej przyszłości, a więc kwestia klimatu i tego jak na poziomie samorządu można współpracować z poszczególnymi instytucjami, aby to nasze otoczenie było coraz bardziej przyjazne, zielone, żeby powietrze było czyste. To są wyzwania, które będą przewodnimi tematami dzisiejszych debat w poszczególnych panelach – mówił poseł Jan Mosiński  rozpoczynając pierwsze Wielkopolskie Forum Samorządowe.

Podczas Wielkopolskiego Forum Samorządowego z widownią online połączył się premier Mateusz Morawiecki.

- Troska o własną ojczyznę zaczyna się od troski o swoją miejscowość, o swoją gminę - powiedział premier do uczestników Wielkopolskiego Forum Samorządowego. - Nasza ojczyzna składa się z małych ojczyzn samorządowych i ich mieszkańcy zasługują na wsparcie i inwestycje infrastrukturalne – dodał.

Poza premierem oraz współorganizatorem Janem Mosińskim w Wielkopolskim Forum Samorządowym głos zabrali m.in. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii oraz Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bogumił Nowak Dyrektor RZGW w Poznaniu wziął udział w panelu „Zielona przyszłość w samorządach wobec aktualnych przepisów, zmian klimatu i działań ekologicznych”, podczas którego poruszał kwestie związane z adaptacjami miast do zmian klimatu, w szczególności działań związanych ze zwiększaniem retencji wody na terenach zurbanizowanych oraz przeciwdziałaniem występowaniu powodzi błyskawicznych, wskazując konkretne przykłady z miast, które znajdują się na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu.

 

Wielkopolskie Forum Samorzadowe

Źródło: Twitter @MosinskiJan