Jednym z zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji z zakresu gospodarki wodnej. Studenci to grupa potencjalnych pracowników sektora branżowego, również naszego Gospodarstwa, dlatego RZGW w Poznaniu w ramach współpracy z uczelniami wyższymi organizuje zajęcia z ekspertami. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w 2021 roku podpisali porozumienie o współpracy.

W ramach cyklu „Spotkania z praktyką” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie ze studentami kierunków m.in. Inżynierii środowiska oraz Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, którego organizatorem jest Koło Naukowe Inżynierii Środowiska.

Michał Wierzbicki z Centrum Operacyjnego Ochrony przed Powodzią RZGW w Poznaniu przedstawił prezentację pod tytułem „Organizacja gospodarki wodnej w Polsce oraz gospodarowanie wodą i zarządzanie ryzykiem w warunkach powodzi i suszy”.

W trakcie spotkania omówiono organizację gospodarki wodnej w Polsce, strukturę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz najważniejsze zagadnienia związane z ochroną przed powodzią, skutkami suszy i zarządzaniem kryzysowym w naszym kraju.

Podkreślono jak ważnym jest podejście do gospodarki wodnej w ujęciu zarządzania zlewniowego, opartego na 11 regionach wodnych, a krótka charakterystyka „w liczbach” regionu wodnego Warty uzmysłowiła uczestnikom spotkania skalę i przekrój problemów z jakimi można się spotkać na obszarze ponad 37 tys. km2 i długości przeszło 14 tys. km rzek.

Zwrócono uwagę, że wystąpienie sytuacji kryzysowej np. powodzi, wymaga koordynacji działań i podejmowania decyzji z uwzględnieniem struktur zarządzania kryzysowego opartego na podziale administracyjnym kraju.

Najważniejsze zagadnienia związane z ochroną przed powodzią i przeciwdziałaniem skutkom suszy przedstawiono na przykładzie zadań realizowanych w Pionie Ochrony przed Powodzią i Suszą RZGW w Poznaniu. Działania z zakresu administracyjnego, planowania, prac utrzymaniowych, zadań inwestycyjnych oraz monitoringu sytuacji hydro-meteorologicznej i na obiektach hydrotechnicznych pozwoliły słuchaczom zrozumieć jak szeroka i wzajemne powiązana jest tematyka.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na przedmiotach kierunków realizowanych na Wydziale m.in. hydrologii, budownictwa hydrotechnicznego czy żeglugi śródlądowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, frekwencja dopisała, a studenci aktywnie wzięli w nim udział nie tylko zadając pytania ale i biorąc udział w dyskusji po zakończonej prezentacji.