Jesienna aura nie odstrasza pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od angażowania się w społeczne akcje sprzątania obszarów wodnych.

 

W dniu 24 września, w godzinach od 9.00 do 12.00 pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata zorganizowanej wspólnie z Miastem Kalisz. Uczestnicy międzynarodowej kampanii spotkali się w Parku Miejskim przy "Domku Parkowego". Sprzątanie rozpoczęło się od al. Walecznych prawą stroną Kanału Bernardyńskiego aż do ul. Piłsudskiego. Urząd Miasta Kalisza zapewnił niezbędny sprzęt do przeprowadzenia akcji Sprzątania Świata.

 

 

W dniu 16 października 2022 r. Koło wędkarskie nr 202 Kościan Miasto organizowało akcję zbiórki śmieci wzdłuż zachodniej linii brzegowej zbiornika Wonieść. Podczas zbiórki zebrano ponad 20 worków 120-litrowych. W akcji społecznej wzięli udział pracownicy Nadzoru Wodnego Kościan, którzy oprócz zbiórki odpadów zorganizowali ich transport samochodem służbowym do miejsca składowania.

 

 

Zanieczyszczenie rzek i jezior oraz ich najbliższego otoczenia to coraz powszechniejszy problem. Podczas spaceru nad wodą natknąć się można na odpady komunalne, wielkogabarytowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

Szacuje się, że w ciągu roku nad polskimi ciekami i zbiornikami wodnymi wyrzuca się nawet kilka tysięcy ton odpadów!

Stanowią one zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, a czasem życia, ale przede wszystkim dla środowiska. Przedostające się do wody odpady i substancje niebezpieczne prowadzą do ich skażenia.