Podstawą wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu zanęt wędkarskich jest wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami, o czym mówi art. 240 ust. 3 pkt 9 Prawa wodnego. Jako właściciel wód  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stawia sobie za cel m. in. ochronę wód przed zanieczyszczeniami i śmieciami zalegającymi na brzegach.

Z uwagi na powyższe wprowadzono ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów rybackich do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów).

Powodem wprowadzonych ograniczeń jest przede wszystkim troska o jakość wód i przeciwdziałanie wzrostowi żyzności akwenów. Stosowanie zanęt w takich ilościach jak ma to miejsce obecnie powodować będzie systematyczne nadmierne obciążenie środowiska wodnego związkami fosforu, azotu i węglem organicznym, co znacznie przyspiesza proces eutrofizacji tych wód, zwiększając ryzyko wystąpienia zakwitów glonów w konsekwencji prowadząc do coraz częstszych przyduch, a w efekcie do masowego śnięcia ryb przy występujących w ostatnich latach falach upalnych dni.

Dla zobrazowania – przyjmując na akwen 10 wędkarzy wędkujących 100 dni w roku i stosujących średnio 5 kg zanęt spożywczych otrzymujemy rocznie 5 ton związków organicznych wprowadzanych do tego jednego akwenu. Przy liczbie 7500 jezior i zbiorników w Polsce daje nam to 37,5 tysiąca ton węgla organicznego i biogenów wprowadzanych jednego roku do wód.

tactix3.jpg.