Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, p.o.dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu został mianowany Artur Grześkowiak.

Artur Grześkowiak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zawodowo od ponad 15 lat związany z limnologią, hydrologią i gospodarką wodną. Były pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, w którym zakończył pracę na stanowisku Kierownika Centrum Limnologii i Ewaporometrii. Do Wód Polskich trafił z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z którymi związany był pierwotnie jako limnolog-hydrolog - członek i przewodniczący Rady Parków Krajobrazowych, następnie już jako stały pracownik. Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań, ekspertyz, prac studialnych i publikacji z zakresu hydrologii, limnologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Ekspert, współautor lub konsultant dokumentów planistycznych o charakterze studialnym i strategicznym szczebla regionalnego i krajowego, w tym dokumentacji opracowanych w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.