Wody Polskie oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisały list intencyjny w sprawie udostępnienia strumienia danych z kamer systemu Usługi Informacji Rzecznej (RIS). Przyspieszy to reakcję na pojawiające się niebezpieczeństwa, które mogą zostać wywołane przez coraz częściej występujące w naszym kraju zjawiska ekstremalne.

Głównym celem systemu RIS jest wspieranie zarządzania ruchem i transportem w żegludze śródlądowej oraz uczynienie z niego niezawodnego, łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. W Świerkocinie nad Wartą, czyli niespełna 29 km powyżej ujścia Warty do Odry, zlokalizowano maszt wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby realizacji projektu RIS. Dla Pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu podgląd z kamer RIS umieszczonych na maszcie będzie niewątpliwie ułatwieniem w pracy.

 

DSC07385                                Sygnatariusze listu intencyjnego (od lewej): dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
                                oraz dr Bogumił Nowak - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dzięki porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie sprawniejsze i w szerszym zakresie będzie możliwe wdrażanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz żeglugą. Przyspieszy to reakcję na pojawiające się niebezpieczeństwa, które mogą zostać wywołane przez coraz częściej występujące w naszym kraju zjawiska ekstremalne. Widok z kamer będzie również wspierał osłonę zimową - pozwoli na monitoring zjawisk lodowych oddalonych od Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu o setki kilometrów.