Dziś racjonalne gospodarowanie wodą to jedno z największych wyzwań przed jakimi stają państwa na całym świecie. Wypracowanie nowatorskich rozwiązań to zadanie dla specjalistów z wielu dziedzin nauki. Dlatego Wody Polskie chętnie wspierają projekty naukowe i współpracują z uczelniami wyższymi, których absolwenci być może wspólnie z nami kształtować będą krajową politykę wodną. W ostatnim czasie pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzięli udział w Targach Pracy i Stażu organizowanych przez Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W czasie tak dynamicznie postępujących zmian klimatu, kwestia racjonalnego gospodarowania wodą staje się kluczowa. Dlatego trzeba pokazywać młodym ludziom, że taki kierunek kształcenia to zawody przyszłości. To od pracy tych właśnie osób zależeć będzie tempo rozwoju gospodarczym naszego kraju, a także komfort naszego życia. Natomiast aktywność zawodowa już na etapie studiów pozwala im na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności z praktyką zawodu oraz wymogami stawianymi przez pracodawców. Wizyta w instytucjach zajmujących się zarządzaniem czy monitoringiem stanów powodziowych jest dla nich cennym doświadczeniem. Mogą z pierwszej ręki otrzymać najważniejsze informacje, a jednocześnie zapoznać się z różnymi zawodami, jakie można wykonywać w poszczególnych instytucjach bądź firmach.

 

Pracownicy Wód Polskich chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki rozmowom z naszymi specjalistami i wizytom na obiektach hydrotechnicznych, studenci mają okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca w gospodarce wodnej i jakie umiejętności są niezbędne na wybranych stanowiskach. W trakcie spotkań poznają zagrożenia i sposoby zapobiegania skutkom suszy lub powodzi oraz problematykę gospodarowania wodą na obiektach. To niezwykle przydatna wiedza w czasie gwałtownych i coraz mniej przewidywalnych zjawisk pogodowych na świecie. Młodzi ludzie, którzy chcieliby zajmować się gospodarką wodną, muszą też zdawać sobie sprawę, że są to zawody, które wymagają dokształcania się przez całe życie – zmiany klimatyczne postępują bardzo szybko, co oczywiście ma wpływ na zasoby wodne.

 

Troska o zasoby ilościowe i jakościowe wody, bezpieczeństwo wodne mieszkańców i dobry stan środowiska naturalnego to wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy otwarci na współpracę dla ochrony naszych zasobów wodnych i szukamy specjalistów do pracy w Wodach Polskich.

Aktualne ogłoszenia o pracę lub praktyki  w jednostkach Wód Polskich dostępne są na stronach:

https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/praca

https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/praktyki