Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Ostrowie Wielkopolskim. Numer telefonu oraz adres e-mail pozostają bez zmian.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w kierowanych do nadzoru dokumentach.