Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej inauguracji programu edukacyjnego Wód Polskich AKTYWNI BŁĘKITNI, w formie spektaklu muzyczno-tanecznego pt. Rodzaje Błękitu, który będzie emitowany „on line” na profilu FB AKTYWNI BŁĘKITNI. 

 

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny mający połączyć szkoły promujące szeroko rozumianą edukację wodną w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną, ratownikami WOPR zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.

 

Program zapewnia materiały edukacyjne, zajęcia edukacyjne oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

 

Krótka instrukcja dla wszystkich, którzy chcą obejrzeć spektakl:  

- zapraszamy do udziału w spektaklu o wodzie emitowanego on-line z miejsca, w którym macie stałe łącze internetowe. Wystarczy kliknąć w przesłany poniżej link (nie wymagane jest logowanie).

- bądźcie gotowi 12.10.2021 (wtorek) o godzinie 11.00 (kilka minut na przygotowanie) - oglądajcie  nasz streaming wchodząc na link: https://www.facebook.com/events/723771905687008/?ref=newsfeed

- spektakl do oglądania w serwisie Facebook lub Youtube

- spektakl będzie trwał około 40 - 45  minut.

 

Karta wiedzy – czyli co warto wiedzieć przed spektaklem.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Rodzaje blekitu 1200x800px1 1