Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego świata jest dbałość o środowisko naturalne. Dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wojewoda wielkopolski Michał Zieliński powołał Zespół Doradczy ds. Środowiska. W tym wyjątkowym gronie specjalistów znalazł się również Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Nazwiska ekspertów przedstawiono w trakcie konferencji pt. „Wielkopolska z klimatem – ocena stanu środowiska i mechanizmy wsparcia”, inaugurującej działalność tego gremium. Celem inicjatywy jest działanie w szerokiej koalicji – rządu, administracji rządowej i samorządu, ale także środowisk naukowych i eksperckich, na rzecz wzmocnienia edukacji ekologicznej. Do zadań członków Zespołu Doradczego ds. Środowiska będzie przygotowywanie m.in. opinii, ekspertyz i analiz sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska w województwie wielkopolskim.

 

 

Przedstawione w trakcie sympozjum wykłady pomogły przybliżyć uczestnikom sympozjum instytucje zajmujące się w naszym regionie szeroko rozumianą ekologią, ochroną środowiska, czy klimatu. O głównych zadaniach realizowanych przez Wody Polskie opowiadała Beata Musielska, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ds. ochrony przed powodzią i suszą. Przed wejściem do Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego goście mogli obejrzeć wystawę 14 plansz prezentujących inwestycje realizowane przez RZGW w Poznaniu na terenie Wielkopolski. Dodatkowo w holu głównym urzędu wystawiliśmy stoisko, na którym opowiadaliśmy o naszej pracy.

 

W czasie spotkania Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, wręczył kolejne powołania, które uzupełnią zespół o naukowców, ekspertów oraz osoby, którym bliska jest ochrona przyrody. Konferencja zainaugurowała również cykl wydarzeń dla Wielkopolski, które przełożą się na realne działania. Ogłoszony został m.in. konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie środowiska.