Prawie 300 strażaków i 100 pojazdów uczestniczyło na terenie powiatu konińskiego w krajowych ćwiczeniach ratowniczych „Woda 2021”. Partnerem wydarzenia były Wody Polskie, które na potrzeby manewrów udostępniły swoje obiekty hydrotechniczne, łodzie oraz sprzęt techniczny.

Najważniejszym zadaniem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił ludzkich i środków do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze. Ponadto ćwiczenia miały na celu sprawdzenie specjalistycznego sprzętu, którym strażacy dysponują na wypadek powstania powodzi. W terenie pojawiły się m.in. samochody ratowniczo – gaśnicze, pompy wysokiej wydajności, sprzęt pływający, quady oraz zaplecze logistyczne.

Pierwszego dnia strażacy musieli zmierzyć się z awarią pompowni Wola Podłężna. Przy wykorzystaniu sił i środków z obszaru powiatu konińskiego musieli zastąpić pracę urządzenia i sami przepompować wodę z Kanału Grójeckiego do rzeki Warty. 

 

Działania był prowadzone również w godzinach nocnych.

 

 

Kolejnym zadaniem było usunięcie awarii wrót przeciwpowodziowych śluzy Morzysław. Naniesione przez wodę przedmioty uniemożliwiały ich zamknięcie. Do akcji wkroczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno–Nurkowego.

 

Następnie strażacy musieli przeprowadzić ewakuację pracowników pompowni Morzysław, którzy próbując sprawdzić drożność urządzeń hydrotechnicznych opadli z sił i zawiśli ok. 3 m nad lustrem wody. Z pomocą ruszyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego.

Natomiast w Koninie, przy pompowni Nizina Konińska, w korycie rzeki Warty zaczęła zbierać się woda z pobliskich rowów melioracyjnych, tworząc ogromne rozlewiska. Działania strażaków polegały na przepompowaniu wody z zalanych terenów.

 

Uczestnicy ćwiczeń musieli również wyciągnąć z Warty beczki z trującą substancją, które wypadły z uszkodzonego promu oraz uratować jego pasażerów. Ratowali także dwóch spadochroniarzy, którzy zawiśli na drzewie na wysokości powyżej 10 m przy Oczyszczalni Ścieków w Koninie przy ul. Nadrzecznej, a następnie grupę kajakarzy która utknęła w śluzie na zbiorniku Stare Miasto.

W manewrach uczestniczyli strażacy z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W ramach prowadzonych ćwiczeń został powołany Sztab Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Działaniami kierował zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Zemelczyk. Sztab oraz miejsce koncentracji sił i środków znajdowało się przy stadionie miejskim przy ul. Podwale w Koninie.

 

 

Zmaganiom strażaków przyglądali się:

- zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusz Przybyła;

- Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz Matczak wraz z zastępcą bryg. Robertem Natunewiczem;

- zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogusław Brud;

- zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Mariusz Hulewicz;

- doradca Wojewody Wielkopolskiego Mariola Rakiewicz;

- dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak;

- dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak.