W holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otwarto dziś uroczyście wystawę prezentującą działania Wód Polskich oraz inwestycje jakie realizujemy na terenie Wielkopolski i w jej otoczeniu. W spotkaniu wzięli udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu Bogumił Nowak.

W trakcie briefingu prasowego omówione zostały działania Wód Polskich, w tym inwestycje z zakresu ochrony przed powodzią i suszą, m.in. przerzut wód z Warty do całkowicie wyschniętej dziś Warcicy, modernizacja obiektów hydrotechnicznych zbiornika Jeziorsko, czy przebudowa brzegów Warty w Poznaniu.

 

Ekspozycja będzie stanowić jeden z głównych elementów zaplanowanej na 21 września konferencji naukowej pt. „Wielkopolska z klimatem – ocena stanu środowiska i mechanizmy wsparcia”, inaugurującej działalność powołanego przez wojewodę wielkopolskiego Zespołu Doradczego ds. Ochrony Środowiska. W skład tego gremium wchodzą przedstawiciele instytucji naukowych i państwowych, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań mających przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. Współorganizatorem tego wydarzenia będą Wody Polskie.  

 


Członkiem Zespołu Doradczego ds. Ochrony Środowiska przy Wojewodzie Wielkopolskim został również dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu Bogumił Nowak.