Wody Polskie wspólnie z Gminą Powidz zainicjowały akcję, której celem będzie tworzenie stref ochronnych wokół jezior, by przeciwdziałać degradacji tych zbiorników. Na początek, na obszarze pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem, przy tamtejszej promenadzie, powstała aleja dębów. Tym razem wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich i przy akompaniamencie orkiestry z Domu Kultury w Powidzu, zasialiśmy łąkę kwietną. Akcji towarzyszyła degustacja lokalnych produktów.

 

 

To przykład realizacji zadania w ramach lokalnych partnerstw. Wody Polskie zawierają takie porozumienia z samorządami i innymi instytucjami, by wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy oraz realizować gospodarkę wodną w oparciu o głos społeczeństwa.

W weekend nasi pracownicy wzięli również udział w pierwszym Eko-Festynie Rodzinnym organizowanym w ramach projektu "Wspólna Przyszłość w Eko-Gminie" w Murowanej Goślinie. W programie tego wydarzenia zaplanowano wiele edukacyjnych i rozrywkowych atrakcji dla dzieci i rodzin. Wszystkie były związane z szeroko pojętą tematyką ekologiczną, tj. dotyczącą relacji środowisko-człowiek. 

 

 

Fakt, że w naszym regionie coraz częściej podejmowane są inicjatywy mające na celu ochronę naturalnego środowiska jest tylko powodem do radości. Nie zaśmiecajmy rzek. Szanujmy wodę. A przede wszystkim młodzież zachęcajmy do uczestnictwa w akcjach, które sprawią że w naszym kraju zachowane zostanie unikatowe na skalę Europy bogactwo przyrodnicze. Tym bardziej cenne są dla nas inicjatywy, których celem jest edukacja w zakresie ekologii wód i promocja postaw proekologicznych. Zależy nam na piętnowaniu śmiecenia i budowie indywidualnej odpowiedzialności za stan zanieczyszczenia wód.