Ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK. Dokumentacja sprawy, tj. projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jest wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (III piętro, p. 335) oraz dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

 

Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.:

- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;

- drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;

- osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (adres podany powyżej).

 

Forma zgłaszania uwag:

* uwagi do części tabelarycznej projektu VI AKPOŚK należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

* uwagi do części opisowej projektu VI AKPOŚK oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

 

Uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

 

Resort gospodarki wodnej oferuje Państwu wszelkie możliwe wsparcie w przedmiotowym procesie.


Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących konsultacji społecznych oraz konsultowanych dokumentów prosimy o kontakt na numery telefonów:

- (22) 37-51-303

- (22) 37-20-229

- (22) 58-38-540

- (22) 58-38-966

pod którymi uzyskają Państwo ewentualne dodatkowe informacje.