Niekorzystne warunki klimatyczne, wieloletnia działalność górnictwa odkrywkowego oraz pobór wód podziemnych sprawiły, że Wschodnia Wielkopolska jest obszarem, borykającym się z największymi deficytami wodnymi w skali całego kraju. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje działania, mające na celu przywrócenie przepływu w rzekach i szybsze wypełnienie wyrobisk pogórniczych.

Przykładem takiej współpracy jest inwestycja spółki energetycznej ZE PAK S.A., wspomagana merytorycznie przez Wody Polskie, polegająca na przebudowie rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB w kierunku zalewanej odkrywki Kazimierz Północ, co pozwoli skrócić nawet do dwóch lat proces zalewania powstającego zbiornika. Inwestycja ta polega na redystrybucji wód pochodzących z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB.

Dotychczas w większości były one odprowadzane w kierunku Strugi Kleczewskiej i Rowu Głównego, następnie poprzez Biskupią Strugę trafiały do Jeziora Gosławskiego. W konsekwencji każda jej nadwyżka była kierowana w stronę Warty. W tej chwili przebudowany został rurociąg i kanał, umożliwiający przekierowanie wód z odwodnienia w kierunku wyrobiska po odkrywce Kazimierz Północ.

Dzięki temu wody kopalniane wypełniają wyrobisko po odkrywce Kazimierz Północ. Efekty tego działania są już widoczne. W pierwszym półroczu 2020 roku przeciętny wznios zwierciadła wody w powstającym zbiorniku wyniósł 20 centymetrów na miesiąc. W kolejnych miesiącach – 68 centymetrów miesięcznie. Zapamiętać trzeba, że zbiornik z każdym metrem ma coraz większą powierzchnię.

 

Opowiada Bogumił Nowak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.