PGW Wody Polskie objęło honorowym patronatem jedne z najbardziej prestiżowych zawodów wędkarskich w Polsce - Szczupak Cup Moran Powidz. Impreza, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Jeziora - Narodowa duma Polaków”, organizowana jest co roku w okresie wiosennym nad jednym z najczystszych jezior w Polsce - Jeziorze Powidzkim.

Nasi pracownicy przygotowali stoisko, na którym zaprezentowano działania Wód Polskich w zakresie gospodarki rybackiej oraz realizowanych inwestycji związanych z poprawą retencji oraz jakości wód. Wzięli również udział w panelu dyskusyjnym, by w gronie fachowców porozmawiać o aktualnym stanie i najbliższej przyszłości wód w tym regionie Polski, pod kątem ich ewentualnego wykorzystania do turystyki wędkarskiej.

 

panel

 

W odniesieniu do obszaru Wschodniej Wielkopolski istotnym problem jest narastający deficyt wody, któremu to zagadnieniu poświęcone było wystąpienie Bogumiła Nowaka, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawił on skalę tego zjawiska w kontekście zanikających jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. W ciągu 50 lat ich obszar zmniejszył się o 600 ha, a poziom wody w wybranych akwenach obniżył się nawet o 6 metrów! Wpływ na taką sytuacją miało wiele czynników: mniejsza ilość opadów przy jednoczesnym wzroście parowania, odwodnienia górnicze, wielkoobszarowe melioracje i regulacje koryt rzecznych, zwiększenie poboru wód w wyniku rozbudowy miast i większej liczby mieszkańców na terenach atrakcyjnych turystycznie, a także intensywny rozwój roślinności przybrzeżnej oraz wydłużenie sezonu wegetacyjnego.

 

Na potrzebę zachowania zasobów ryb w równowadze biologicznej zwrócił uwagę Grzegorz Filipiak, główny specjalista w RZGW w Poznaniu. Podkreślił, że w tym procesie szkodliwe jest przełowienie, pogorszenie jakości wód powodowane m.in. przez zanęty wędkarskie, wycinka szuwarów, czy nadsypywanie brzegów, towarzyszące budowie najczęściej nielegalnych pomostów i plaż. Szczególnie często zjawisko to obserwuje się nad Jeziorem Powidzkim. Należy zatem uświadamiać mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, ale również turystów, że takie działania są łamaniem przepisów. Podjęto także temat polityki rybackiej na obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tej chwili RZGW w Poznaniu administruje 5 obwodami rybackimi o łącznej powierzchni 390 ha. Obejmują one rzekę Ner oraz jeziora: Szymanowskie, Bielskie, Lusowskie i Radziszewskie. Aktualnie przygotowane do zaopiniowania zostały operaty rybackie na kolejne 2 obwody rybackie o powierzchni ok. 120 ha. Zakładają one prowadzenie gospodarki rybackiej o profilu wędkarskim.

Zawody Szczupak Cup Moran Powidz, odbywające się co roku w pobliżu Hotelu Moran SPA, już na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń wędkarskich w Polsce. Ich pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. Impreza gromadzi w jednym miejscu zarówno zawodowców jak i amatorów. Wędkarze wypływają na jezioro o godzinie 8.00 rano, rywalizację kończą natomiast o 16.00. Zwycięzcą zostaje ten, kto w ciągu dwóch dni złowi największego szczupaka. Warto podkreślić, że rybom nic nie grozi. Po złowieniu są mierzone, a potem wypuszczane z powrotem do wody.

 

W tym roku po raz pierwszy zmaganiom sportowym towarzyszył konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich "Sielawa Moran Cup". Sielawa to chluba Jeziora Powidzkiego i akwenów Pojezierza Gnieźnieńskiego. Była to świetna okazja do promocji potraw z sielawy oraz do zaprezentowania szerszej publiczności lokalnego dziedzictwa kulinarnego.