W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z COVID-19 na terenie Polski informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 18 maja 2021 r. możliwe będą wizyty klientów w biurach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zapoznanie się z aktami oraz wypowiedzenie się co do wniosku i przedłożonych dokumentów w prowadzonych przez organy Wód Polskich sprawach, odbywać się będzie przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w specjalnie wydzielonych w tym celu pomieszczeniach lub punktach.