Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają do udziału w półrocznych konsultacjach społecznych aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, opracowywanych przez PGW Wody Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi.

Plany przygotowywane są w cyklach 6-letnich, obecnie opracowywana jest ich druga aktualizacja. Te kluczowe dokumenty planistyczne odnoszą się do 9 obszarów dorzeczy w Polsce: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Zawierają również rekomendacje działań dla wszystkich jednolitych części wód, obejmujących: zbiorniki wód stojących - jeziora, stawy, oczka wodne, rzeki, potoki, strumienie, przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

 293mediumPlakat konsultacje II aPGW

 

Łódź, 17 maja

 

Ze względu na pandemię COVID- 19 i związane z tym obostrzenia, spotkanie konsultacyjne zaplanowane w Łodzi odbędzie się wyłącznie w formule online.

 

Link do rejestracji - https://www.apgw.gov.pl/pl/Lodz-1705

 

Podczas rejestracji prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, instytucja, którą Pani/Pan reprezentuje, telefon i adres e-mail. W odpowiedzi otrzymają Państwo unikalny link, dzięki któremu w dniu spotkania on-line będą mogli Państwo wziąć w nim aktywny udział.
Podczas spotkania konsultacyjnego będzie dostępny czat umożliwiający zadawanie pytań. Postaramy się udzielić odpowiedzi na jak największą liczbę z nich, podczas panelu dyskusyjnego. Pytania, na które nie zostanie udzielona odpowiedź podczas spotkania, zostaną wraz z odpowiedziami udostępnione na stronach www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl po zakończeniu konsultacji społecznych.

 

Materiały podlegające konsultacjom społecznym -  https://www.apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania

 

Udzielać się na czacie, w tym zadawać pytania, będą mogły wyłącznie osoby, które zarejestrują się na spotkania w wyznaczonym dla danego spotkania terminie i otrzymają unikalny link. Nie ma możliwości logowania się na kilku urządzeniach jednocześnie (komputer/tablet/telefon) za pomocą tego samego adresu e-mail.

Transmisja spotkania konsultacyjnego odbędzie się na żywo i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce konsultacje społeczne, w wybranym mieście. Osoby, które nie dokonały wcześniejszej rejestracji nie będą miały możliwości aktywnego udziału i zadawania pytań za pośrednictwem czatu.

 

baner konsultacje II aPGW 1