Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4671,Prace-utrzymaniowe-na-obiektach-Zbiornika-Wodnego-Poraj-Prace-pilne-min-po-kontr.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!