Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3234,Obustronne-ubezpieczenie-korony-i-skarp-walow-rzeki-Warty-km-731945.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!