Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19375,Naprawa-aparatury-kontrolno-pomiarowej-repery-piezometry-ZW-Poraj.html