Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18682,Naprawa-agregatu-pompowego-AFL-1202-M250012-93.html